Legislaţie

Legi

Ordonanţe

Hotărâri de guvern

 • NOU!!!  HG nr. 294/06.05.2015 cadastru si carte funciara
  [ HG 294/2015 ]
 • Hotararea 322/07.04.2010 pentru modificarea art.17 din Hotararea Guvernului nr. 1.210 din 2004 privind organizarea si functionarea ANCPI
  [ HG 322/2010 ]
 • HG nr. 1647 din 22.11.2006 privind aprobarea Planului de realizare a cadastrului general pentru anul 2007
  [ HG nr. 1647/2006 ]
 • Hotarare nr. 869/2005 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara
  [ HG nr. 869/2005 ]
 • Hotararea nr. 1210/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara
  [ HG nr. 1210/2004 ]
 • Hotararea nr. 401/2013 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania
  [ HG nr. 401/2013 ]

Ordine ale Ministrului Administraţiei şi Internelor

 • Ordinul nr. 81/29.03.2010 al ministrului administratiei si internelor privind abrogarea unor acte normative nr. 81 din 29 martie 2010
  [ Ordin 81/2010 ]
 • Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 39/2009, privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si unitatile sale subordonate si a taxei de autorizare pentru persoanele care realizeaza lucrari de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei
  [ Ordinul 39/2009 ]
 • Ordin nr. 798/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind continutul documentatiilor referitoare la scoaterea terenurilor din circuitul agricol
  [ Ordin nr. 798/2005 ]
 • Ordin nr. 349/2004 pentru abrogarea si modificarea unor acte normative interne care fac referire la standardele nationale
  [ Ordin nr. 349/2004 ]
 • Ordin nr. 537/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul activităţii persoanelor fizice şi juridice autorizate să realizeze şi să verifice lucrări de specialitate în domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei pe teritoriul României
  [ Ordin nr. 537/2001 ]
 • Ordinul nr. 174/04.08.2010
  [ Ordin 174/04.082010 ]
 • Ordinul nr. 534/ 2001 privind aprobarea Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general
  [ Ordin 534/ 2001 ]

Ordine ale Directorului General al ANCPI

 • Ordinul nr. 16/2019 D.G. al ANCPI privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de ANCPI si institutiile subordonate
  [ Ordin 16 / 07.01.2019 ]
 • Ordin pentru aprobarea organigramei CNGCFT si OCPI
  [ Ordin 591 / 2010 ]
 • Ordin privind aprobarea Regulamentului de avizare, verificare si receptie a lucrarilor de specialitate din domeniul cadastrului, al geodeziei, al topografiei, al fotogrammetriei si al cartografiei
  [ Ordin 108 / 2010 ]
 • Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea sau recunoasterea autorizarii persoanelor fizice si juridice romane, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care apartine Spatiului Economic European in vederea realizarii si verificarii lucrarilor de specialitate in domeniul cadastrului, al geodeziei si al cartografiei pe teritoriul Romaniei
  [ Ordin 107 / 2010 ]
 • pentru completarea Regulamentului privind continutul si modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 634/2006
  [ Ordin 415/2009 ]
 • pentru modificarea si completarea Regulamentului privind continutul si modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 634/2006
  [ Ordin nr. 134/2009 ]
 • Ordin pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a birourilor de cadastru si publicitate imobiliara, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 633/2006
  [ Ordin nr. 133/2009 ]
 • Ordin privind stabilirea termenelor de prestare a serviciilor furnizate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si unitatile sale subordonate
  [ Ordin nr. 186 / 2009 ]
 • Ordin nr. 634 / 2006 pentru aprobarea Regulamentului privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară *modificat prin Ordinul 134 din 2009
  [ Ordin nr. 634 / 2006 ]
 • Ordin nr. 633 / 2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară *modificat prin Ordinul 133 din 2009
  [ Ordin nr. 633 / 2006 ]
 • Ordin nr. 556 / 2006 privind modificarea Ordinului 267 / 2006 al Directorului General al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara privind organizarea si desfasurarea concursurilor in cadrul Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara si institutiilor subordonate
  [ Ordin nr. 556 / 2006 ]
 • Ordin nr. 267 / 2006 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursurilor in cadrul Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara si institutiilor subordonate
  [ Ordin nr. 267 / 2006 ]
 • Ordin nr.1/2014 privind aprobarea Specificatiilor tehnice pentru lucrari de inregistrare sistematica a imobilelor in sistemul integrat de cadastru si carte funciara continute in documentatiile de atribuire a contractelor pentru lucrari de cadastru
  [ Ordin nr. 1 / 2014 ]
 • Ordin nr. 890/2014 privind stabilirea modului de organizare, competentei teritoriale, numarului si arondarii birourilor de cadastru si publicitate imobiliara
  [ Ordin nr. 890 / 2014 ]
 • Ordin nr. 890/2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare si a organigramei oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara, precum si a Regulamentului de organizare si functionare si a organigramei Centrului National de Cartografie
  [ Ordin nr. 890 / 2014 ]
 • Ordin nr. 1009/2013 pentru aprobarea Protocolului privind Metodologia de incasare si virare a tarifelor de publicitate imobiliara
  [ Ordin nr. 1009 / 2013 ]
 • Regulamentul de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara din 09.07.2014
  [REGULAMENT AVIZARE]
 • Ordinul nr. 117/2016 pentru modificarea si completarea Ordinului directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 1.738/2015 privind aprobarea termenelor pentru solutionarea cererilor care au ca obiect furnizarea serviciilor de catre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si unitatile sale subordonate
  [ORDINUL 117/2016]
 • Ordine ale Ministrului Justitiei

  • Ordin nr. 1882/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind avizarea tehnica a expertizelor judiciare efectuate de expertii judiciari in specializarea topografie, cadastru si geodezie
   [ Ordin nr. 1882 / 2011 ]